"Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

1.Administrator danych  

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane jest Wheeler Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Majdanie przy ul. Równej 31,  05-462 Wiązowna. W sytuacji pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu mailowego z Wheeler Polska (biuro@wheeler.pl ) lub telefonicznego (22 789-00-16).Cele i podstawy przetwarzania  

2.Odbiorcy danych Odbiorcy to inne firmy ,których udział będzie niezbędny do realizacji umowy kupna-sprzedaży (pamiętaj, że zawsze robimy to zgodnie z prawem!). Należą do nich:

a)    Firmy kurierskie –DPD (wykorzystywana do realizacji dostawy zamówionych towarów)

b)    Banki-mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18 (wykorzystywany do realizacji umowy kupna-sprzedaży w formie ratalnej)  

3.Czas przetwarzania danych Dane osobowe wynikające z Umowy kupna –sprzedaży przetwarzane będą do momentu wycofania  przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń jakie mogą mieć związek z Pani/Pana osobą lub jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej. Dane z faktur przetwarzane będą przez okres obowiązkowego ich archiwizowania.

4.Twoje uprawnienia Ponieważ przetwarzamy Twoje dane, masz wobec nas prawo do:

a)    dostępu do treści swoich danych,

b) sprostowania danych,

c) usunięcia danych,

d)    ograniczenia przetwarzania,

e)    przenoszenia danych,

f)    wniesienia sprzeciwu,

g)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

5.Czy musisz podać swoje dane? Podajesz nam swoje dane w pełni dobrowolnie. Przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe, abyś mogli zrealizować złożone prze ciebie zamówienie,  robimy to na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody i art. 6 ust. 1 lit. b RODO."

Copyright Wheeler © 2016. All rights reserved.
Wykonane przez: Vertes Design