Skip to Content


WHEELER POLSKA SP. Z O.O. adres: 05-462 WIĄZOWNA, UL. MAJDAN 76, TEL/FAX 22 789-00-16, e-mail: biuro@wheeler.pl
NIP 113-10-65-348, Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000211146.
Wysokość kapitału zakładowego 1 630 000 PLN. Wysokość kapitału zakładowego wpłaconego 1 630 000 PLN.